Med Pharma Engineering Sp. z o.o. - Strona Główna

Med Pharma Engineering Sp. z o.o. - Strona Główna

"Technika czystych pomieszczeń to gałąź nauki i techniki, której zadaniem jest ochrona określonych stref lub pomieszczeń przed niepożądanymi wpływami zewnętrznymi
i wewnętrznymi. Rozwój tej gałęzi techniki datuje się od końca lat 50. Jego motorem była miniaturyzacja w wielu gałęziach techniki przy jednoczesnych wysokich wymaganiach bezpieczeństwa działania systemów, rozwój technologii wytwarzania, podniesienie wymagań
w zakresie ochrony zdrowia w szpitalach oraz powstanie wielu nowych technologii o skrajnie wysokich wymaganiach w zakresie czystości powietrza."

"Dyscyplina ta stawia wysokie wymagania w zakresie projektowania czystych pomieszczeń
i stanowisk roboczych, jakości montażu i użytych materiałów, w zakresie techniki pomiarów
i kontroli parametrów i wreszcie w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza."

"Technika czystych pomieszczeń jest więc dziedziną interdyscyplinarną, wymagającą integracji różnych dyscyplin nauki i techniki, a w szczególności:

  • technologii właściwej dla rodzaju produkcji lub funkcji pomieszczenia,
  • wentylacji i klimatyzacji,
  • techniki budynków w zakresie infrastruktury i technologii przegród,
  • technicznego wyposażenia budynków,
  • techniki pomiarowej i monitoringu, bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • organizacji pracy."

* Wszystkie cytaty pochodzą z książki KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ CZYSTYCH autorstwa Mieczysława Porowskiego i Edwarda Szczechowiaka.

Poza techniką czystych pomieszczeń (ściany i stropy farmaceutyczne, oprawy oświetleniowe, nawiewniki z filtrami absolutnymi, nawiewy laminarne, monitoring cząstek) w OFERCIE znajdą Państwo informacje o filtrach absolutnych HEPA i ULPA, filtrach tłuszczowych i z węgla aktywnego. Do zastosowań przemysłowych oferujemy pulsacyjne filtry pyłowe, elektrofiltry do wychwytywania aerozoli (np. mgły olejowej) i pyłów oraz pozostałe rozwiązania techniczne firmy Delbag.

www.leczeniehemoroidow.com.pl www.pamiec.org www.rzesy.net