15. ZESPÓŁ SPOŁECZNEJ INICJATYWY ADHD.ORG.PL

15. ZESPÓŁ SPOŁECZNEJ INICJATYWY ADHD.ORG.PL


Zmierzając do poprawy sytuacji dziecka z ADHD i jego rodziców:

- Prowadzimy od roku 2001 spotkania grup wsparcia służące integracji rodziców dzieci z ADHD oraz psychoedukację przez wzajemną wymianę doświadczeń i wiedzy na temat ADHD. Spotkania w Warszawie odbywają się w każdy poniedziałek z przerwą na wakacje.


- Służymy mediom w pogłębieniu ich wiedzy na temat dysfunkcji, służymy głosem w sprawach ważnych dla naszego środowiska.


- Występujemy o załatwienie najbardziej palących spraw, jak refundacja leków niezbędnych dziecku przy bardziej nasilonych objawach ADHD, wyrazem tego jest nasz apel skierowany w maju 2006 roku do odpowiednich organów władzy Rzeczypospolitej Polskiej, poparty podpisami ponad trzech tysięcy obywateli.


- Prowadzimy Zakład Szkoleń – niepubliczny zakład doskonalenia nauczycieli zarejestrowany przez Kuratora Mazowieckiego - organizując szkolenia rad pedagogicznych, nauczycieli i pedagogów, prowadząc warsztaty dotyczące pracy z dzieckiem nadpobudliwym oraz zagadnień pokrewnych. ( informacje dodatkowe Irena Wielowiejska-Comi 0602 447 293 ).


- Sprzyjamy integracji naszego środowiska w skali ogólnokrajowej inicjując spotkanie 16 organizacji zajmujących się wsparciem dzieci z ADHD, z terenu całej Polski. Wypracowane kierunki wspólnych działań zawarte SA w Ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji i Inicjatyw na rzecz dziecka z ADHD i jego rodziny podpisanym w dniu 6 listopada 2005 roku.
Razem łatwiej walczyć o nasze wspólne sprawy.


- Rozszerzamy naszą wiedzę o zagadnienia terapii alternatywnych, takich jak nutroterapia, t.j. przez odżywianie. 25 lutego 2006 roku w Warszawie zorganizowaliśmy konferencję regionalną na temat uzupełniających i alternatywnych metod terapeutycznych. Szczególne zainteresowanie wzbudziły zagadnienia odżywiania i suplementacji.


- Udostępniamy infolinię dla rodziców i osób zainteresowanych, ktora jest czynna w każdy wtorek i czwartek w godz. 9-12, numer telefonu 0 22 423 17 43 oraz prowadzimy niniejsza stronę internetową.


Pragniemy aby końcowym efektem naszej działalności była jak największa liczba dzieci i młodzieży z ADHD, które osiągną w życiu sukces nie odbiegający od tego jakiego mogą dostąpić inni – nie dotknięci objawami tej dysfunkcji.
W celu konsolidacji środowisk zwiazanych z pomocą dzieciom nadpobudliwym zawiązaliśmy w dniu 6 listopada 2005 roku w Warszawie porozumienie 16 organizacji i inicjatyw pracujących na rzecz dziecka z ADHD, wspólnie staramy sie o refundację lekow majacych wsakzanie medyczne do leczenia nadpobudliwości psychoruchowej, poniżej lista sygnatariuszy porozumienia:

1. GRUPA WSPARCIA obecnie: Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Nadpobudliwych – R o D zi Na – BYDGOSZCZ

2. GRUPA WSPARCIA - LUBIN

3. GRUPA WSPARCIA – KOSZALIN

4. GRUPA WSPARCIA – ŁÓDŹ

5. STOWARZYSZENIE KONTAKT … GRUPA WSPARCIA – BIAŁYSTOK

6. STOW. NA RZECZ DZIECI Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ - RZESZÓW

7. STOW. POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z ADHD - BIAŁOGARD

8. STOW. POMOCY DZIECIOM NADPOBUDLIWYM – ADHD „ALE NASZE” – GORZÓW WLKP.

9. STOW. POMOCY DZIECIOM NADPOBUDLIWYM „PONAD” - WARSZAWA

10. STOW. POMOCY DZIECIOM Z ADHD -POZNAŃ

11. STOW. POMOCY DZIECIOM Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ RUCHOWĄ I ICH RODZINOM „POMOST” - GDYNIA

12. TERAPEUTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA I EDUKACJI RODZINY – LUBELSKA GRUPA WSPARCIA ADHD
obecnie: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY "BO WARTO"

13. TPD – KOŁO POMOCY DZIECIOM Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ / ADHD - SZCZECIN

14. WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOW. POMOCY DZIECIOM Z ADHD I ICH RODZINOM – OLSZTYN

15. ZESPÓŁ SPOŁECZNEJ INICJATYWY ADHD.ORG.PL

16. Niezwykłe Dzieci – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z ADHD i Innymi Dysfunkcjami - KATOWICE

17. Tarnowskie Stowarzyszenie ADHD – TARNÓWistnieje łagodny i skuteczny sposób, aby poprawić funkcjonowanie dziecka, nastolatka lub osoby dorosłej dotkniętej objawami ADHD.

W wielu wypadkach znaczącą poprawę niesie nutroterapia.

Nutroterapia – terapia przez odżywianie, wzbogacenie diety o składniki odżywiające mózg i poprawiające jego rozwoj i funkcjonowanie – struktury mózgu odpowiedzialne za objawy nadpobudliwości, niedoboru uwagi.

Takim skutecznym, bezpiecznym, dedykowanym suplementem diety jest preparat przygotowany całkowicie na bazie składników naturalnych nasion lnu i indyjskiej rośliny gotu kola ( nowy symbol / nazwa preparatu adhd2*200 ) . Dla osób powyżej 12 roku życia jest także formuła wzbogacona o ginko biloba i grape seed ekstrakt ( symbol/ nazwa adhd4*200 ).


W ciągu ostatnich dwóch lat blisko 500 dzieci i osób dorosłych skorzystało i korzysta z tej metody uzyskując dostęp do preparatu. Analizując informacje o rezultatach, ocenia się, że w 45 % przypadków zaobserwowano poprawę funkcjonowania, a w 25% bardzo znaczącą poprawę. Jedynie leki psychostymulujące ( concerta ) wykazują wyższą skuteczność, a lek Strattrera porównywalną .

Odmiennie, niż w przypadku leków psychostymulujących, które działają w krótkim okresie po podaniu, efekty wspomagania diety obserwujemy po ok. 2 miesiącach stosowania.

Dlatego warto zacząć terapię już teraz w okresie wakacji, aby spodziewać się rezultatów w trakcie roku szkolnego.

Koszt preparatu w ilości niezbędnej na 3 miesiące jest zróżnicowany i zależy od wieku i wagi dziecka, wynosi od 86 do 148 PLN , łącznie z kosztami przesyłki i pobrania ( dostarczany wysyłkowo – opłata przy odbiorze ).Zamówienia można składać telefonicznie 022 /423 17 43 we wtorek i czwartek w godz od 9 – 12 lub mailem info@adhd.strefa.pl w dowolnym czasie.

Zachęcamy do obejrzenia strony http:// www.adhd.strefa.pl poświęconej doświadczeniom naszej koleżanki.
www.leczeniehemoroidow.com.pl www.pamiec.org www.rzesy.net