Zasada działania systemu UNITTRON

Zasada działania systemu UNITTRON

Wszystko co istnieje w naturze podlega działaniu sił elektromagnetycznych. Siły te nie tylko spajają poszczególne elementy tworzące organizmy ale umożliwiają ich działanie. Energia elektromagnetyczna jest elementarna energią, która odgrywa decydującą rolę w procesach regeneracyjnych organizmu, jak również w krążeniu krwi. Właśnie fale elektromagnetyczne są językiem, w którym możemy porozumiewać się z naszym ustrojem. W czasie oddziaływania na ciało polem magnetycznym o właściwie dobranych częstotliwościach, przekazujemy mu odpowiednio zakodowaną energię i dostarczamy informacji dotyczących zdrowia. W ten sposób nawiązujemy dialog z tymi siłami w organizmie, które go tworzą i podtrzymują jego czynność.

System UNITTRON®pMF działa dwukierunkowo:

• z jednej strony pole magnetyczne działa bezpośrednio na ruch ładunków elektrycznych (prądy) w organizmie oraz na cząsteczki magnetyczne
• z drugiej strony działają pola elektryczne indukowane w organizmie przez pulsujące pole magnetyczne

Badania naukowe dowiodły, że pulsujące pole magnetyczne indukuje w organizmie potencjały elektryczne, które:

• aktywizują określone geny stymulujące syntezę białek, czyli regenerację
• pobudzają ruch elektronów i jonów, głównie H+, w płynach ustrojowych, w wyniku czego różnorodne systemy odpowiedzialne za utlenianie wysyłają do tkanek sygnały informacyjne (np. inicjujące ich pracę).

Twórca systemu UNITTRON® pMF niemiecki naukowiec dr nauk przyr. Ulrich Warnke jako pierwszy odkrył w 1979 roku tzw. natychmiastową reakcję człowieka na działanie pulsującego pola magnetycznego. W trakcie badań nieoczekiwanie uzyskano typ impulsu, który okazał się zaskakująco podobny do fizjologicznych impulsów w organizmie. W czasie wielu lat prac badawczych określono kształty sygnałów, ich częstotliwości, cykle i kaskady, prędkość narastania lub opadania impulsów, zmiany polaryzacji, amplitudę oraz inne istotne cechy, tak aby gwarantowały najlepsze efekty terapeutyczne. Dzięki współczesnej technice tak opracowane przebiegi czasowe wzorcowych sygnałów zostały zapisane na chipowych kartach pamięci. Przy ich pomocy sterownik systemu wysyła do ciała poprzez odpowiednie aplikatory pulsujące pole magnetyczne, światło (bliska podczerwień) i dźwięk. Warto podkreślić, że amplitudy drgań są ograniczone do takich wartości, jakie w naturze występują u człowieka. System UNITTRON® pMF umożliwia dobór właściwej amplitudy dla każdego indywidualnie przy użyciu monitora M200 i programu testującego.

Od tysięcy lat ruch pod gołym niebem oznaczał połączenie powstających w mięśniach pól elektrycznych ze światłem słonecznym. Właśnie połączenie widma tego światła i pulsującego pola magnetycznego stanowi optymalne rozwiązanie służące zdrowiu. System UNITTRON® pMF umożliwia wykonywanie zabiegów, podczas których emitowane są do ciała oba te sygnały równocześnie (fazowo zgodnie). Po raz pierwszy można też obecnie udowodnić, że promieniowanie bliskiej podczerwieni umożliwia gromadzenie energii w komórkach.

Dzięki stymulacji organizmu
przy użyciu systemu UNITTRON®pMF :

• Określone jony, np. Ca++, zaczynają gromadzić się w komórkach i przekazywać dalej sygnały informacyjne, w efekcie zostaje zwiększona energia komórkowa, ponieważ pompa wapniowa umożliwia niezmiernie ważny proces:
transport magnezu do komórki, co warunkuje tworzenie w niej energii potrzebnej np. do zainicjowania aktywności układu odpornościowego. Dzięki temu zostają pobudzone m. in. makrofagi, limfocyty, granulocyty.
Atakują one bakterie, grzyby i wirusy, a także usuwają pozostałości przemiany komórkowej, szkodliwe złogi, również komórki atypowe, które mogłyby stać się podłożem rozwoju chorób nowotworowych (działanie m.in. antynowotworowe).

• Aktywizują się jedne enzymy, natomiast inne zostają zahamowane, dzięki czemu receptory komórkowe stają się bardziej wrażliwe na odbierane bodźce, np. baroreceptory silniej reagują na zmianę ciśnienia tętniczego - w efekcie następuje jego wyregulowanie.

• Naczynia krwionośne rozszerzają się - powoduje to usprawnienie układu krążenia (profilaktyka i leczenie chorób układu sercowo - naczyniowego).

• Receptory insuliny stają się bardziej wrażliwe - dzięki temu obniża się patologiczny poziom cukru we krwi (profilaktyka i leczenie cukrzycy).

• Następuje normalizacja przemiany tłuszczowej, obniża się poziom trójglicerydów we krwi i zmniejsza ilość utlenionego cholesterolu (profilaktyka i leczenie chorób układu krążenia).

• Poprawia się przyswajanie przez organizm witamin oraz makro i mikroelementów.

• Z doświadczeń pacjentów wynika, że możliwe jest zmniejszenie bólu w chorobie reumatycznej, ograniczenie napadów migreny, likwidacja stanów zapalnych, rozładowanie napięć fizycznych i psychicznych, i wiele innych pozytywnych efektów.

• Ustępują liczne zaburzenia czynności organizmu, np. zaburzenia snu, wynikające z zakłócenia naturalnego rytmu organizmu. Wielu użytkowników systemu UNITTRON® pMF stwierdza, że udało im się odzyskać łagodny i zarazem głęboki sen, jakiego nie doświadczali już od lat.

Wszystkie te procesy dają w rezultacie szybkie efekty regeneracyjne i przeciwbólowe. Posiada własne programy sterujące zakodowane na kartach chipowych: DOLORES, TONIZACJA, WZMACNIANIE.

www.leczeniehemoroidow.com.pl www.pamiec.org www.rzesy.net